Beleggingsmaatschappij
"Rhoon, Pendrecht en Cortgene" BV

De Beleggingsmaatschappij “Rhoon, Pendrecht en Cortgene” BV (RPC) is eigenaar van circa 2.500 hectare landelijk onroerend goed in Nederland. Deze gronden stelt zij door middel van pacht of erfpacht al meer dan honderd jaar ten dienste van de landbouw.

Aankoop van landbouwgronden

RPC is een bekende partij in de agrarische sector voor de aankoop van landbouwgronden, die zij vervolgens in pacht of erfpacht uitgeeft. Voor de agrariër vaak de oplossing om zijn bedrijf succesvol te kunnen uitbreiden en voort te zetten. De beleggingsmaatschappij wil haar areaal uitbreiden, waarbij gezocht wordt naar kwalitatief hoogwaardige gronden met een agrarische bestemming.

Rhoon, Pendrecht en Cortgene

RPC is ontstaan uit de Heerlijkheid ‘Rhoon en Pendrecht’, gelegen in de provincie Zuid-Holland en de Heerlijkheid ‘Cortgene’, gelegen in de provincie Zeeland. Na aankoop van beide Heerlijkheden door de Rotterdamse reder en koopman Anthony van Hoboken in 1830 en 1843 zijn de oorspronkelijke Heerlijkheden in 1916 omgevormd tot een beleggingsmaatschappij in agrarische onroerende zaken.

Directie en beheer

De directie van RPC wordt gevoerd door Teslin Capital Management: teslin.nl
Het dagelijks beheer wordt gevoerd door rentmeester kantoor Overwater (OVTR): ovtr.nl