Grondfinanciering

RPC biedt pacht en erfpacht aan als aantrekkelijke financieringsvormen bij:

  • aankoop van agrarische cultuurgronden;
  • herfinanciering;
  • bedrijfsoverdracht;
  • bedrijfsuitbreiding.

RPC koopt gronden aan en geeft deze vervolgens uit in pacht en/of erfpacht. Aankoop van gronden vindt plaats na de goedkeuring door de directie en de Raad van Commissarissen van RPC.