Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft een onroerende zaak van een derde te gebruiken gedurende de looptijd van het recht. Omdat erfpacht een zakelijk recht is, kan het tussentijds worden verkocht en worden belast met een hypotheek.