Zakelijke Lasten

De zakelijke lasten zoals waterschapslasten en ruil- of herinrichtingsrente komen voor rekening van de erfpachter.