Verwerving

Aankoop van gronden en uitgifte in erfpacht gebeurt op basis van de door de rentmeester getaxeerde waarde. Overwater Rentmeesterskantoor BV adviseert RPC bij de aankoop van gronden en de af te sluiten overeenkomsten. Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die RPC u te bieden heeft, maakt één van de rentmeesters van Overwater Rentmeesterskantoor BV graag een afspraak om u de verschillende mogelijkheden toe te lichten. Het uitgangfspunt is dat RPC maatwerk levert. Deze gesprekken zijn uiteraard geheel vrijblijvend.

Wanneer de gesprekken kunnen leiden tot een aankoop, wordt een aankoopvoorstel voorgelegd aan RPC. Aankoop van gronden vindt plaats na de goedkeuring door de directie en de Raad van Commissarissen van RPC.

Het is mogelijk gronden te verkopen aan RPC onder voorbehoud van een erfpachtrecht. RPC betaalt dan circa 70% van de vrije agrarische waarde te betalen. De erfpachtovereenkomsten worden aangegaan voor een duur van ten minste 26 jaar tot maximaal 50 jaar. Zakelijke lasten als waterschapslasten, ruil- of herinrichtingsrente, komen voor rekening van de erfpachter.