Terugkooprecht

Als de overeenkomst voorziet in een terugkooprecht heeft de erfpachter aan het eind van de erfpachtperiode het recht tot aankoop van het onroerende goed over te gaan. Bij het bepalen van de koopprijs wordt uitgegaan van de dan geldende canon gedeeld door het percentage dat de canon bedroeg bij de aanvang van de overeenkomst maal 100.

Voorbeeld voor landbouwgrond: als de canon aan het einde van de periode € 700 per ha bedraagt en de canon is gebaseerd op een rendement van 3%, dan heeft de erfpachter het recht de gronden te verwerven voor € 700 : 3 x 100 = € 23.300 per ha kosten koper.

Het overeenkomen van een tussentijds terugkooprecht behoort eventueel tot de mogelijkheden.