Randvoorwaarden

RPC koopt alleen landbouwgronden aan ten behoeve van erfpacht als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • geen natuurterreinen of gronden die binnen de begrenzingen van beheers- of reservaatsgebieden zijn gelegen;
  • goede kavelvorm;
  • goede kwaliteit (geen zandgronden, in het kader van de mestwetgeving);
  • goede ontsluiting naar de openbare weg;
  • goede waterhuishouding;
  • in een landbouwkundig vooruitstrevend gebied gelegen;
  • bij voorkeur gelegen in het zuidwesten of westen van Nederland, IJsselmeerpolders of de kleigebieden in Friesland en Groningen;
  • minimale oppervlakte 15 hectare.

Aankoop van gronden is maatwerk waarbij de duur van het erfpachtrecht, de ligging en de voorwaarden een belangrijke rol vervullen.