Erfpacht voor 26 jaar, geen terugkoop

Indien u kiest voor een erfpachttermijn van 26 jaar, zonder terugkooprecht, bedraagt de canon 2,5% van de aankoopprijs vrij op naam die RPC betaalt voor de gronden. Deze canon wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumptie-indexcijfer van alle huishoudens, gepubliceerd door het CBS. De canon kan nimmer lager worden dan de aanvangscanon.