Duur van de Overeenkomst

Erfpachtovereenkomsten voor landbouwgrond worden aangegaan voor de duur van ten minste 26 jaar met een basiscanon van circa 2,5%. Als de overeenkomst voor een langere periode wordt aangegaan, dan wordt de canon voor iedere additionele periode van 4 jaar met 0,1% verhoogd. Bij een looptijd van 30 jaar bedraagt de basiscanon dus 2,6% en bij 50 jaar (de maximale duur waarvoor RPC bereid is een overeenkomst te sluiten) 3,1%.