Canon

De jaarlijks te betalen canon hangt samen met de looptijd en de gemaakte afspraken. Uitgaande van een looptijd van 26 jaar wordt als basiscanon voor landbouwgrond gehanteerd 2,5% van de door RPC betaalde aankoopprijs vrij op naam exclusief aankoopcourtage/ taxatiekosten.

De canon wordt jaarlijks ge├»ndexeerd volgens de consumptieprijsindexcijfers alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS. De canon kan nooit lager worden dan de aanvangscanon.