Maatwerk

Uitgangspunt is dat er binnen de door RPC gestelde randvoorwaarden maatwerk wordt geleverd, aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruiker van de gronden. Afhankelijk van de gewenste financiering door de ondernemer, biedt RPC pacht of erfpacht aan.