Verwerving

Aankoop van te verpachten of verpachte gronden gebeurt op basis van de door de rentmeester getaxeerde waarde in verpachte staat. Overwater Rentmeesterskantoor BV adviseert RPC bij de aankoop van gronden en de af te sluiten overeenkomsten. Als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden die RPC u te bieden heeft, maakt één van de rentmeesters van Overwater Rentmeesterskantoor BV graag met u een afspraak om de verschillende mogelijkheden toe te lichten en maatwerk voor u te leveren. Deze gesprekken zijn uiteraard geheel vrijblijvend. Wanneer de gesprekken kunnen leiden tot een aankoop, zal een aankoopvoorstel worden voorgelegd aan RPC. Aankoop van gronden vindt plaats na de goedkeuring door directie en de Raad van Commissarissen van RPC.