Taxatie

Voor het vaststellen van de waarde wordt onder meer gekeken naar de kwaliteit van het perceel, de locatie, de oppervlakte en de kavelvorm.