Pacht

RPC biedt de mogelijkheid om gronden te verkopen aan RPC onder voorbehoud van pacht, volgens de bepalingen van het pachtrecht. Het pachtrecht is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW 7:5). Het pachtrecht biedt partijen mogelijkheden voor flexibele afspraken, waarbij een grote mate van rechtsbescherming geldt voor de pachter.